Δήμος Βισαλτίας : Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

Υπεγράφη την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, στο Δημαρχείο Βισαλτίας στη Νιγρίτα, μεταξύ του Δημάρχου Βισαλτίας κ. Αθανασίου Μασλαρινού και του αναδόχου κ. Δημητρίου Διδασκάλου, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 36.213,96 Ευρώ. Η χρηματοδότηση  προέρχεται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ ΠΟΕ .

2022-10-05T15:15:07+00:00