ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ

«Θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τον κ. Στέργιο Γαλάνη, Δικηγόρο Σερρών και ειδικό μου συνεργάτη, για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας του Δήμου Βισαλτίας περί διόρθωσης στην οδηγία 85/148/EOK του Συμβουλίου, της 29ης Ιανουαρίου 1985, για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/EOK περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/EOK (Ελλάδα).

 

Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων του προς την EUR-Lex (διαδικτυακή πύλη για πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ) κατάφερε για το Δήμο Βισαλτίας να διορθωθεί η παραπάνω οδηγία με την διόρθωση στις 28.7.2020 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/41.

 

Η παραπάνω ενέργεια συμβάλει στο να συνεχίζουν να λαμβάνουν οι δικαιούχοι κάτοικοι στη μειονεκτική περιοχή της κοινότητας Τερπνής, του Δήμου Βισαλτίας, επίδομα, την ώρα που ο νεοσύστατος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, https://opeka.gr/,  αρνούνταν να το χορηγήσει, διότι στην ως άνω οδηγία από τη δεκαετία του ’80  λανθασμένα δεν αναφερόταν η κοινότητα «Τερπνής» αλλά η κοινότητα «Τερήνης».

 

Μετά την παραπάνω επιτευχθείσα διόρθωση στις 28.7.2020 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/41, το κείμενο έχει ως εξής: “2. Στη σελίδα 40, στο παράρτημα, στον πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4)» μέρος με τίτλο «ΖΩΝΗ 6» καταχώριση «Νομός ΣΕΡΡΩΝ» πρώτη στήλη σημείο 51: αντί: «Τερήνης» διάβαζε: «Τερπνής».»

 

 

 

Αθανάσιος Δ. Μασλαρινός

Δήμαρχος Βισαλτίας

2020-08-05T10:17:30+00:00