Άχραντα Πάθη

/Tag: Άχραντα Πάθη

Υποδοχή των Αχράντων Παθών στη Νιγρίτα (17-23 Μαρτίου 2023)

2023-03-18T13:48:25+00:00

Η κατά Σέρρας και Νιγρίτα Εκκλησία, ποιμαντικώς αποβλέπουσα στον αγιασμό, την πνευματική στερέωση και ενίσχυση των πιστών και μάλιστα κατά την ψυχοσωτήριο αυτήν περίοδο της [...]

Υποδοχή των Αχράντων Παθών στη Νιγρίτα (17-23 Μαρτίου 2023)2023-03-18T13:48:25+00:00