Το πρόγραμμά μας2019-05-24T13:02:17+00:00

Το πρόγραμμά μας

Ο τόπος μας είναι ευλογημένος με φυσική ομορφιά, με ανθρώπους περήφανους και εργατικούς. Ωστόσο, και παρά τη μεγάλη και ποιοτική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, ο Δήμος μας υστερεί στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Και αυτό αποτυπώνεται στους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και στην αυξημένη μετανάστευση των ανθρώπων μας, ιδιαίτερα των νέων, προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας και το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο του προγράμματός μας, ο πολίτης και ο τόπος μας. Να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των ανθρώπων μας. Να παράξουμε κοινωνική ευημερία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε τις φυσικές ομορφιές και τον πολιτισμό του τόπου μας.

Στο πρόγραμμά μας, υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Να ενδυναμώσουμε τον παραγωγικό ιστό της περιοχής μας. Να στηρίξουμε την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Να αναζητήσουμε κονδύλια και ευρωπαϊκά προγράμματα για νέα έργα που θα φέρουν ανάπτυξη στον τόπο και δουλειές για τους ανθρώπους μας.

Με όραμα και σχέδιο μπορούμε να τα καταφέρουμε.